การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และนางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์” นำเสนอโดย พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเรื่อง “กระบวนการจัดประชุมสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นำเสนอโดย  นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ในการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ,ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ,ผศ.ดร.ไพรัตน์  ฉิมหาด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *