ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารวาระการประชุมออนไลน์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เสนอการจัดตั้งหน่วยวิจัย ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เพื่อพลักดันนักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, นายชาญชัย เพียงแก้ว เลขาประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้แจ้งปัญหาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต ในสถานการณ์โควิด-๑๙, ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมของนิสิต เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *