ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัย ของส่วนงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และนางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัย ของส่วนงาน ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *