พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

วันอังคารที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการ การเป็นข้าราชการที่ดี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live “วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โดยมีบุคลากร นิสิต ศิษยานุศิษย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐๐ รูป/คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และพัฒนานิสิตให้มีความรู้หลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการและการทำงานของข้าราชการ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นข้าราชการที่ดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา การดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *