ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา(กิจการนิสิต) ได้จัดการประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดประชุมและให้โอวาท แก่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ ดร.  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *