โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education

วันศุกร์ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ครั้งที่ ๕ (กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน พระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร คณะสงฆ์หนตะวันออก และบุคลากร มจร โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

          พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม เมตตาเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

          พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม กล่าวรายงาน

          เวลา ๑๓.๓๐ น. รับฟัง ปาฐกถาเรื่อง “ปลูกและปลุก พลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต”  โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, ราชบัณฑิต และอุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          เวลา ๑๕.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

                พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวปิดโครงการและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

                ช่วงท้ายของโครงการได้มี “การแสดงวัฒนธรรมอีสาน ร่วมต่อต้านการทุจริต” โดยผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยผู้แทนของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม คือ คุณบอยศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย ได้ร้องรำต่อกลอน แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชม

          การนี้ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้นำพาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้ทั้ง ๕ ครั้ง มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน ๖๖,๗๑๘  รูป/คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

facebook page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *