ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *