พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ (สมเกียรติ คมฺภีโร น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย / อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุม

Read more

สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสีทา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฏร์

วันอังคารที่ ๑๑ มกรา

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล

วันอังคารที่ ๔ มกราค

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ พระมหาภัสดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันว

Read more

พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาธรรมนิเทศ แด่ พระมงคลรัตนวิเทศ, ดร. (ปรีชา ธมฺมจารี)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธั

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ ๑๐๐ วัน โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤ

Read more