โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู, พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น และบุคลากรดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กั

Read more

โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน

Read more

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กั

Read more

ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ภาพวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎา

Read more

ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ภาพวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม&gt

Read more