พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าเมืองมหาสารคาม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวา

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดา พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวา

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดา พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธัน

Read more

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจ

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)

วันเสาร์ ที่ ๑ สิงหา

Read more

ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคารที่ ๖ กันยา

Read more

โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

วันที่  ๒๖ เดือ

Read more