พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาธรรมนิเทศ แด่ พระมงคลรัตนวิเทศ, ดร. (ปรีชา ธมฺมจารี)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธั

Read more

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ, กำหนดการโครงการ, รายละเอียดคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต แต่ละศูนย์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Facebook Page>>

Read more

ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสที่เข้ารับประทานปริญญา และในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ และขอแสดงความยินดีกับผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

Read more