คณะรัฐศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบวัดผลระดับชั้นปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตรบัณฑิต

ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

[pdf-embedder url=”http://msk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/ตารางสอบภาคการศึกษา-1-ปี-2561-สาขาวิชารัฐศาสตร์-ปกติ.pdf”]