คณะรัฐศาสตรบัณฑิต ( ส-อ )

ตารางสอบวัดผลระดับชั้นปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตรบัณฑิต ( ส-อ )

ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

[pdf-embedder url=”http://msk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/ตารางสอบภาคการศึกษา-1-ปี-2561-สาขาวิชารัฐศาสตร์-ส-อ.pdf” title=”ตารางสอบภาคการศึกษา-1-ปี-2561-สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส-อ”]