คณะพุทธศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบวัดผลระดับชั้นปริญญาตรี

คณะพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

[pdf-embedder url=”http://msk.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/ตารางสอบพุทธศาสตร์-1-2561.pdf”]