โครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยแคน อำเภอกุดรัง

0

ชมรมนิสิตจิตอาสา มจร.มหาสารคาม จัดโครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยแคน อำเภอกุดรัง
วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูสารกิจประยุต,ดร.ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยชมรมนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และเป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เกิดองค์ความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งตามวัดและโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่โดย เจ้าอธิการลมกต ชาตเมโธ เจ้าอาวาสวัดห้วยแคน เจ้าคณะตำบลหนองแวง พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดบ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

44166175_314378159356490_2013725601759756288_n 44199797_314378162689823_5168584259849420800_n 44211319_314378286023144_6883560655283027968_n 44255263_314378289356477_8994418424205541376_n 44255950_314379322689707_1750679805730226176_n 44366866_314378899356416_6399703937661796352_n

Share.

Leave A Reply