หลวงปู่พระเทพสารคามมุนีมอบปัจจัยร่วมสร้างอาคารเรียน มจร.มหาสารคาม

0

เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี เมื่อวันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖,พธ.บ.,ศศ.ด.(กิตติมศักดิ์),พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้ พระครูวรกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เข้ามอบถวายแด่ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ในที่ประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือน พฤศจิกายน เป็นที่เรียบรอยแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นพระนักปกครองและพระนักการศึกษาที่มีปณิธาน ความมุ่งมันอันแน่วแน่ที่จะเปิดมหาวิทยาสงฆ์ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พระภิกษุสามเณรได้มาศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง และได้ริเริ่มเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นผู้สานต่อปณิธานโดยได้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม สานต่อนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยมาตามลำดับในปัจจุบัน
45490369_323907065070266_6611227250173935616_n

Share.

Leave A Reply