ประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒

0

ประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒ 
ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากรการ ๓ รูป ได้แก่ ๑.พระครูปัจฉิมวรานุกูล,ดร.หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต ๒.พระสุขสันต์ ฌานสุโภ นายกองค์กรนิสิต และ ๓.พระชัยประสิทธิ์ ภทฺทธมฺโม รองประธานนิสิต เข้าร่วม การประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 พิธีลงนามปฏิญญาอโศก เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของนิสิต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิืยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

46213183_329559727838333_9011293428020936704_n 46255419_329559761171663_6816624689486495744_n 46390608_329560034504969_8831872092648505344_n 46415015_329559631171676_5237877200618782720_n

Share.

Leave A Reply