โครงการธรรมสัญจรกับชมรมนิสิตจิตอาสา มจร.มหาสารคาม

0

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยชมรมนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และเป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เกิดองค์ความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งตามวัดและโรงเรียน ซึ่งในวันนี้มีผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิกลาง บ้านบะหลวงหนองแวง ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

39515542_282663352527971_7338950260946894848_n 39467227_282654169195556_5689663092498104320_n 39467637_282663692527937_4877562348228837376_n 39502474_282663762527930_3730105893153406976_n 39521791_282663532527953_6932833512240185344_n 39467531_282663909194582_3152183146867326976_n 39392741_282663495861290_4157192871222444032_n 39441797_282663685861271_7643581841596743680_n 39499276_282654115862228_3565789287746109440_n 39454157_282663822527924_3196206200874074112_n 39515010_282663849194588_7857566496787005440_n

Share.

Leave A Reply