“ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี”

0

คุณแม่เพียร พ่อเกตุ รักษาศิลป์ เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปีมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

38938811_274550020005971_3086217938168971264_n

Share.

Leave A Reply