คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามประชุมสมัยสามัญประเดือนมิถุนายน

0

วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีส่วนราชการได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ตัวแทนจากจาก สสส.เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ พระคิลานุปัฏฐากแก่คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

34392911_234711303959568_5624880331246010368_n 34499478_234710667292965_8946131803408695296_n 34531474_234710750626290_5395356677652348928_n 34579344_234710807292951_2629960358269288448_n 34610547_234710873959611_5836747606214049792_n

Share.

Leave A Reply