มจร.มหาสารคาม ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขารัฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

33788829_210557549738552_8243328265901572096_n

Share.

Leave A Reply