มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

0

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ โดยในปีนี้พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32349924_224774891619876_2338183357038329856_n 32350072_204358930358414_2129278604482183168_n 32359633_224774951619870_1424874933959262208_n 32402316_224775154953183_2715384131050536960_n

Share.

Leave A Reply