โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

0

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย เพียงแก้ว นักวิชาการศึกษา นางนุชรี ทองรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวรุ่งศิริ จำใบรัตน์ เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดย กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

31543852_543968552669640_5119476144952836096_n 31870855_543968619336300_1485088300979978240_n 31925186_543968572669638_366725821223665664_n

Share.

Leave A Reply