Monthly Archives: October, 2018

กิจกรรม 43178803_670302400036254_7371847584425443328_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดทำบุญทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกียรติศักดิ์…

กิจกรรม 44581823_316069759187330_945180705367785472_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่เพิ่อจัดการทอดกฐินสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม…

กิจกรรม 44222097_314378389356467_720713396512620544_n
By

ชมรมนิสิตจิตอาสา มจร.มหาสารคาม จัดโครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยแคน อำเภอกุดรัง วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูสารกิจประยุต,ดร.ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา…

กิจกรรม 44112957_313197379474568_2293361516423938048_n
By

วันจันทร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พระมหาประกาศ อาภากโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

กิจกรรม 43573223_309739956486977_905079012336861184_n
By

พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีสมัยทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้