Browsing: จัดชื้อจัดจ้าง

กิจกรรม 37386126_251607288966911_3317125640678801408_n
By

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐…

จัดชื้อจัดจ้าง 35242236_219065268887780_5474200964263051264_n
By

อาคารพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี สมัยทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

จัดชื้อจัดจ้าง 34415266_214113109382996_8374773214554882048_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม งวดงานที่ ๗ เทคานชั้น ๓ และปูพื้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย…

จัดชื้อจัดจ้าง 26993310_147631969364444_4651164165444343915_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ช่วงงวดงานที่ ๕ เทคานชั้น ๒ และปูพื้นด้วยแผ่นสำเร็จและเทไวร์เมช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น…

กิจกรรม IMG_6509-1024x407
By

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน,…

กิจกรรม Capture001-642x498
By

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  “Vesak2016″ Application บนระบบปฎิบัติการแอนดอยด์…