Browsing: ประชุม

ประชุม 46482491_331600767634229_3085368853199323136_n
By

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี,ดร. เจ้าคณะภาค ๙ ได้เมตตาเดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีคณะกรรมการจำนวน ๑๕…

กิจกรรม 46415015_329559631171676_5237877200618782720_n
By

ประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากรการ ๓ รูป ได้แก่…

กิจกรรม 37375892_251607215633585_6565365653811757056_n
By

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล…

กิจกรรม 36726911_237938787000428_4024310538749083648_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปี ๒๕๖๑…

กิจกรรม 35265257_229435747850732_2829964607148261376_n
By

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34483616_234710673959631_8426373780577714176_n
By

วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเข้าร่วมประชุม…

กิจกรรม 31946611_1723240407715219_43858878881857536_o
By

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่…

กิจกรรม 31899144_543968599336302_6528966811000504320_n
By

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย เพียงแก้ว นักวิชาการศึกษา…

1 2 3