Author admin

กิจกรรม 37375892_251607215633585_6565365653811757056_n
By

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล…

กิจกรรม 37386126_251607288966911_3317125640678801408_n
By

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐…

กิจกรรม 36726911_237938787000428_4024310538749083648_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปี ๒๕๖๑…

กิจกรรม 35265257_229435747850732_2829964607148261376_n
By

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…

กิจกรรม 66
By

นิสิตคฤหัสถ์ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถลงทะเบียนและยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan Link สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงิน >>> ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน Link สำหรับเข้าระบบ e-studentloan เพื่อลงทะเบียนการกู้ยืมเงิน >>> ระบบลงทะเบียนการกู้ยืมเงิน…

จัดชื้อจัดจ้าง 35242236_219065268887780_5474200964263051264_n
By

อาคารพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี สมัยทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34909160_216112525849721_451209133606043648_n
By

วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณธัญญรัตน์ ชลัยรัตน์ พร้อมคณะญาติธรรมจากจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นพระประธานใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

1 2 3 5