Author admin

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34909160_216112525849721_451209133606043648_n
By

วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณธัญญรัตน์ ชลัยรัตน์ พร้อมคณะญาติธรรมจากจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นพระประธานใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

กิจกรรม 34483616_234710673959631_8426373780577714176_n
By

วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเข้าร่วมประชุม…

จัดชื้อจัดจ้าง 34415266_214113109382996_8374773214554882048_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม งวดงานที่ ๗ เทคานชั้น ๓ และปูพื้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย…

กิจกรรม 34140981_212479079546399_5706774405414125568_n
By

วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พ่อทวี แผลติตะ อายุ ๙๒ ปี…

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร
By

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขารัฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่…

กิจกรรม 32501136_204764600317847_4697136312631689216_n
By

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี(ทองสา…

กิจกรรม 32560327_974010969441986_8008354908694642688_o
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่…

กิจกรรม 31946611_1723240407715219_43858878881857536_o
By

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่…

1 2 3 4